Tukums


Tukums

Tukkums

 

Attālums no Rīgas – 63 km (Р98, А10)

19 587 iedzīvotāji

 

Pirmoreiz dokumentos pieminēts 1445. gadā, pilsētas tiesības iegūst 1795. gadā.


Ebrejiem atļāva apmesties Tukumā tikai pēc Kurzemes pievienošanas Krievijai 1795. gadā, viņi pārcēlās no blakusesošām muižām un Austrumprūsijas. 1801. gadā reģistrēja "Hevra Kadišu" un hederu. 1850. gadā Tukumā un tā apkaimē bija jau 2 887 ebreji jeb 47% no pilsētas iedzīvotājiem. XIX gs. otrajā pusē uz Tukumu pārcēlās daudzi ebreji no Lietuvas.


Pilsētā bija trīs sinagogas. 1850. gadā atvēra valsts ebreju skolu zēniem. Neatkarīgās Latvijas laikā darbojās valsts pamatskola ar mācībām jidišā. Pilsētā bija arī ebreju bērnudārzs, bibliotēka, teātra grupa, koris un dažas labdarības organizācijas.


1928. gadā pilsētas padomē bija trīs ebreji. 1935. gadā Tukumā dzīvoja 953 ebreji (12% iedzīvotāju), viņiem piederēja 48% uzņēmumu.


1940. gadā, līdz ar padomju varas nodibināšanu, ebreju organizāciju darbība tika pārtraukta, bet ievērojamu uzņēmēju ģimenes 1941. gadā deportēja uz Sibīriju.


1941. gada 1. jūlijā pilsētu okupēja vācieši. Jūlija vidū ebreju vīriešus aizsūtīja uz Valguma ezeru, kur viņiem lika rakt bedres, bet pēc tam nogalināja. Nākošajā dienā tur nošāva pārējos ebrejus. Izglābties izdevās tikai vienai sievietei.


1950. gados kopienā bija 250 – 300 cilvēki. Pašlaik pilsētā dzīvo ne vairāk par desmit ebrejiem.

 

Sinagoga, Brīvības laukums 8. Uzcelta XIX gs. sākumā. 1865. gadā cieta ugunsgrēkā, atjaunota 1869. un pārbūvēta 1910. gadā. Otrā pasaules kara laikā ēkā bija izvietota autoremonta darbnīca. Pēc kara to izmantoja kā graudu noliktavu, vēlāk ēkā darbojās bērnu sporta skola. Pašlaik sinagogas ēkā izvietota sporta zāle.

 

Mazā sinagoga, Elizabetes iela 8. Uzcelta 1866. gadā. 1920. gados sinagogas ēkā atradās arī skola. 1941. gadā tajā ieslodzīja pilsētas ebrejus. 2003. gadā ēku pārbūvēja, pašlaik tajā  atrodas aptieka.

 

Rabīna māja, Brīvības laukums 9. Uzcelta XIX gs. beigās. No 1945. līdz 1960. gadam rabīna māju izmantoja kā sinagogu. 1960. gados to pārvērta par rūpnīcu, bet 2003. gadā noplukušo celtni nojauca un uzbūvēja no jauna.

 

Ebreju laicīgā skola, Uguns iela 8. Skola atradās šajā ēkā no 1885. gada līdz Pirmajam pasaules karam, tā tika uzturēta par kopienas līdzekļiem. Mācības notika jidišā un vācu valodā.  1920.  gados šeit atvēra ebreju bērnudārzu, bet kopš 1935. gada ēkā izvietojās labdarības biedrība "Ezra".

 

Skola, Lielā iela 28. 1920. gados šajā ēkā atradās pamatskola. 1928. – 1929. gadā tajā mācījās 82 skolēni un strādāja 7 skolotāji.

 

Skola, Lielā iela 31. Strādāja 1930. gados, mācības notika jidišā. Tepat atvēra pieaugušo vakara kursus un privātu ebreju bērnudārzu. Tagad – pilsētas skola.


Kapsēta, Klusās ielas beigās. Pirmie apbedījumi Tukumā veikti 1799. gadā, pēdējie – 1973. gadā. Kapsētas vecā daļa ir labi saglabājusies, ieskaitot Lihtenšteinu rabīnu dinastijas ģimenes kapenes. 2005. gadā jauniešu grupa no Latvijas, Vācijas un Izraēlas veica kapsētas labiekārtošanas darbus. 

 

Atpakaļ

Pierakstīties jaunumiem