10. starptautiskā konference „EBREJI MAINĪGAJĀ PASAULĒ”

23.01.2017

 

                                                                                                                       

 10. starptautiskā konference

 

EBREJI MAINĪGAJĀ PASAULĒ”

 

Rīga, 2017.g. 26. – 28. aprīlis

 

Latvijas Ebreju drauu un kopienu padome,  muzejs “Ebreji Latvijā un Latvijas  Universitātes  Jūdaikas  studiju  centrs  aicina  piedalīties  10. starptautiskajā konferen Ebreji mainīgajā pasaulē, kas, svinot Latvijas valsts simtgadi, veltīta ebreju ieguldījumam Latvijas valsts dibināša un attīstībā.

Vēsturiskās  attīstības  gai ebreji  Latvijā  izveidojās  par  vienu  no  skai

lielākajām minoritātēm, kas atstāja uz Latvijas garīgo un sabiedrisko dzīvi lielu ietekmi. Kopš pirmajiem Latvijas valsts pastāvēšanas gadiem ebreji aktīvi darbojās dažādās sabiedrības dzīves jomās, apliecinot sevi kā Latvijas pilsoņus, kuriem rūp valsts augšupēja.

Konferences  gai tiks  apspriests  plašs  jautājumu  loks,  kas  skar  ebreju

devumu Latvijas politiskajā, ekonomiskajā, sociālajā un kultūras dzīvē.

Aicinām piedalīties humanitāro, sociālo un citu zinātņu pētniekus ar referātiem šādās un citās tēmās:

 

  •     Latvijas ebreju kopiena vēsturiskajā perspektīvā;
  •     Latvijas ebreju loma sabiedriskajā, politiskajā un ekonomiskajā dzīvē;
  •     Latvijas ebreju kultūras mantojums;
  •     Latvijas ebreji kultūras un zinātnes darbinieki;
  •     Latvijas ebreji pasaules kultūras un politikas kontekstā;
  •     Latvijas ebreji un Izraēla;
  •     Mūsdienu ebreju kopiena Latvijā.

 

Konferences ietvaros tiks organizēta atsevišķa sesija jaunajiem pētniekiem. Lūdzam sūtīt konferences pieteikuma veidlapu ar referāta anotāciju (līdz 300 vārdiem) uz e-pastu info@ebrejumuzejs.lv   (ar norādi Conference 2017).

Pieteikumu iesniegšanas termiņš 2017.gada 6.februāris.


Paziņojums par referāta iekļaušanu konferences programmā tiks nosūtīts līdz 2017.gada 20.februārim.

Konferences darba valodas latviešu, angļu un krievu (tiks nodrošinātsinhronais tulkojums).

Uzstāšanās ilgums 20 minūtes.

Nakšņošanas  izdevumus gā ārzemju  un citu pilsētu dalībniekiem segs konferences organizatori.

Priecāsimies  Jūs  redzēt  konferences  referentu,  klausītāju  un  diskusiju dalībnieku vidū!

 

 

 

Pieteikums

dalībai 10. starptautiskajā konferencē

„Ebreji mainīgajā pasaulē”

Rīga, 2017.g. 26. – 28. aprīlis

Vārds, uzvārds

 

 

 

Valsts

 

 

 

E-pasts

 

 

 

Telefons

 

 

 

Darba /studiju vieta

 

 

 

Zinātniskais grāds (studentiem – kurss)

 

 

 

Referāta nosaukums

 

 

 

Referāta valoda

 

 

 

Īsa anotācija (līdz 300 vārdiem)

 

 

 

Izmantoto avotu un literatūras saraksts

 

 

 

Vai būs nepieciešama nakšņošanas vieta viesnīcā Rīgā?

 

 

Aizpildītu veidlapu lūdzam sūtīt uz e-pastu info@ebrejumuzejs.lv (ar norādi „Conference 2017”) līdz 2017.g.6.februārim.

 

 

Atpakaļ

Pierakstīties jaunumiem