8. Starptautiskā konference EBREJI MAINĪGAJĀ PASAULĒ

29.06.2011

 8. Starptautiskā konference EBREJI MAINĪGAJĀ PASAULĒ 

Veltīta Latvijas ebreju kopienas 450. gadadienai un Holokausta sākuma 70. gadadienai 

2011. gada 30. jūnijs – 4. jūlijs
Rīga
 
Norises vieta: Rīgas Ebreju kopienas nams, Skolas 6
Organizatori:
 •    Latvijas Universitātes Jūdaikas studiju centrs
 •    Latvijas Ebreju draudžu un kopienu padome
• Muzejs “Ebreji Latvijā”
• Rīgas Ebreju jauniešu centrs
Konferences līdzpriekšsēdētāji:
Prof. Hermans Branovers (Izraēla), Prof. Ruvins Ferbers (Latvija)
Finansiālais atbalsts:
• Henrijs un Mārša Blumbergi   
• Friedrich-Ebert-Stiftung Latvijā
• Fonds “Genesis” fonda “CAF Russia” projekta “Еbreju kopienas” ietvaros  

30. jūnijs, ceturtdiena
15:00 – 19:00  
6. Latvijas izcelsmes ebreju salidojuma un
8. Starptautiskās konferences “Еbreji mainīgajā pasaulē” atklāšana   
Plenārsesija.
Vadītāji: H. Blumbergs (Kanāda) un R. Ferbers (Latvija)
(Sinhronais tulkojums latviešu-angļu-krievu)
Iļja Ļenskis (Rīga, Latvija) 
Piezīmes par Kurzemes ebreju tēlu un pašreprezentāciju
Dokumentālās filmas “Rumbulas atbalss” par Holokaustu Latvijā darba versijas īss fragments. Producents un autors Mičels Lībers (Čikāga, ASV) Alans Rozens (Jeruzaleme, Izraēla) 
Dāvids Bodērs un 1946. gada Holokausta interviju projekts: refleksijas par Latviju
Dr. Batija Valdmane (Bērševa, Izraēla)
Izceļotāji no Latvijas „Tidhara enciklopēdijā”
 
1. jūlijs, piektdiena 
(Sinhronais tulkojums latviešu-angļu-krievu)
9:00 – 11:00
Sesija: Latvijas ebreju personības un ģeneoloģiskie pētījumi
1. Samuels Kligers (Ņujorka, ASV)
Krievu ebreji Amerikā: statuss, identitāte un nākotne
2. Dr. Nikolass Evanss (Halla, Lielbritānija)
Latvijas ebreji un Dienvidāfrikas ebreju kopienas izveidošanās (1880-1930)
3. Henrijs Blumbergs (Toronto, Kanāda)
Latvijas ebreju ģimeņu pētījumi: Latvijā un ārpus tās 
4. Dr. Svetlana Kovaļčuka (Rīga, Latvija)
Makss Lāzersons: sarakstes vēsture ar Pitirimu Sorokinu (Latvija–Palestīna–ASV)
5. Eva Sinkēviča (Rīga, Latvija)
Mordehajs Nuroks – rabīns, reliģiskais cionists, valstsvīrs 
6. Aleksandrs Frenkels (Sanktpēterburga, Krievija)
Faivišs Aroness (1897-1982) – aktieris, režisors, literāts, sabiedriskais darbinieks. 
Dzīves lappuses.
Pārtraukums 14:00 – 16:00
Sesija: Ebreji Latvijā XVIII-XIX gadsimtā
1. Dr. Tatjana Aleksejeva (Rīga, Latvija)
Uz divu pasauļu robežas: Kurzemes hercogistes ebreju elite XVIII gadsimtā uz atsevišķu tās pārstāvju piemēriem 
2. Dr. Iļja Barkusskis (Maskava, Krievija)
Rīgas ebreju skola Uvarova ebreju izglītības reformas kontekstā (XIX gs. 40. gadi)
3. Svetlana Amosova (Maskava, Krievija)
Apsūdzība rituālajā asinsizliešanā: Latvija sižeta vēsturiskajā un ģeogrāfiskajā kontekstā
4. Ksenija Gataļska (Minska, Baltkrievija)
Pašnāvības Latgales ebreju vidū XIX gs. beigās – ХХ gs. sākumā
5. Vladimirs Ļubčenko (Kijeva, Ukraina)
Ebreji un Latvijas nacionālais zīmols “Rīgas Melnais balzams”: apokrifi un vēsturiskas liecības
Pārtraukums16:30 – 19:00
Sesija: Ebreji Latvijā XX gadsimtā
1. Fēlikss Heinerts (Ķelne, Vācija)
Iedomājamā Rīgas ebreju sabiedrība: Mendels Bobe, Vulfs Luncs un 1905. gada košer-revolūcija
2. Dr. Arturs Klemperts (Maskava, Krievija)
Rīga kā viens no krievu-ebreju emigrācijas centriem (1920-30)
3. Prof. Aivars Stranga (Rīga, Latvija)
Politika, tirdzniecība un laikraksta “Segodņa” liktenis: 1932
4. Dr. Elīna Vasiļjeva (Daugavpils, Latvija)
Ebreju teksts Daugavpils avīzēs: 1933. gads
5. Mejers Melers (Rīga, Latvija)
Bulduru sinagoga: tās veidošanās un sagrāve
6. Marģers Vestermanis (Rīga, Latvija)
Baznīca Holokausta laikā nacistu okupētajā Latvijā
7. Olga Aļeksejeva (Rīga, Latvija)
Radikālās pretestības formas PSRS valdošajam režīmam Latvijas ebreju sabiedrībā 1970. gadu sākumā: Ļeņingradas – Rīgas prāvu prizma
 
4. jūlijs
14:00 – 19:00 
Sesija, veltīta Ebreju tautas genocīda upuru piemiņas dienai Latvijā
14:00 – 15:30  Aleksandra Bergmana grāmatas “Zemcilvēka piezīmes” prezentācija.
Aleksandrs Bergmans ir pazīstamais Latvijas jurists un sabiedriskais darbinieks, bijušais Rīgas geto un vairāku koncentrācijas nometņu gūsteknis. Viņa grāmata ir aculiecinieka stāstījums par Holokausta notikumem. Autors piedalīsies pasākumā. 
Sadarbībā ar biedrību “Ebreju draugi” un Vācijas vēstniecību Latvijā.
(Tulkojums latviešu-vācu)
16:00 – 17:30  Edvarda Andersa grāmatas “Latviešu vidū Holokausta laikā” prezentācija.
Prof. Edvards Anderss ir pazīstamais ASV astrofiziķis un sabiedriskais darbinieks. Viņa memuāri stāsta par to, kā viņam izdevās izdzīvot nacistu okupētajā Liepājā, par ebreju un latviešu attiecībām tajā laikā.
Sadarbībā ar Latvijas Okupācijas muzeju. 
(Tulkojums latviešu-angļu)
17:30 – 19:00    Dokumentālās filmas “Rumbulas atbalss” par Holokaustu Latvijā darba materiāla prezentācija. 
Luminescence Media Group NFP projekts. Producents un autors Mičels Lībers (Čikāga, ASV)
 
Dalība konferencē ir brīva visiem interesentiem.
 
Konferences dalībnieku saraksts alfabētiskā secībā:
Olga Aleksejeva, Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātes Vēstures studiju programmas
maģistrante (Rīga, Latvija) 
Tatjana Aleksejeva, Dr. hist. Muzeja “Ebreji Latvijā” pētniece (Rīga, Latvija)
Svetlana Amosova, Valsts republikāniskā krievu folkloras centra vadošā pētniece (Maskava, Krievija)
Iļja Barkusskis, Dr. hist. Maimonīda Valsts Klasiskās akadēmija Filoloģijas fakultātes dekāna
vietnieks (Maskava, Krievija)
Henrijs Blumbergs, advokāts, bijušais JewishGen–Latvia SIG prezidents (Toronto, Kanāda)
Nikolass Evanss, PhD. Hallas Universitātes Vēstures fakultātes un Vilberfosa verdzības un
emancipācijas pētniecības institūta docents (Halla, Lielbritānija)
Aleksandrs Frenkels, Sanktpēterburgas Ebreju kopienas centra direktors (Sanktpēterburga, Krievija)
Ksenija Gataļska, Polijas Zinātņu akadēmijas aspirante (Minska, Baltkrievija)
Fēlikss Heinerts, Ķelnes Universitātes Vēstures institūta Austrumeiropas vēstures nodaļas docents
(Ķelne, Vācija)
Arturs Klemperts, Dr. philol. Starptautiskā ebreju ekonomikas, finanšu un juridiskā institūta Vēstures
un jūdaikas studiju katedras docents (Maskava, Krievija)
Samuels Kligers, Amerikas ebreju komitejas Krievu nodaļas direktors (Ņujorka, ASV)
Svetlana Kovaļčuka, Dr. phil. Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūta vadošā
pētniece (Rīga, Latvija)
Iļja Ļenskis, Muzeja “Ebreji Latvijā” direktors (Rīga, Latvija)
Mičels Lībers, Izglītojošās Interneta vietnes www.rumbula.org direktors, filmas “Rumbulas atbalss”
producents un autors (Čikāga, ASV)
Vladimirs Ļubčenko, Ukrainas Nacionālās zinātņu akadēmijas Ukrainas vēstures institūta
zinātniskais līdzstrādnieks (Kijeva, Ukraina)
Mejers Melers, muzeja “Ebreji Latvijā”  līdzstrādnieks (Rīga, Latvija)
Alans Rozens, PhD. Jadvašemas Starptautiskās Holokausta studiju skolas pasniedzējs 
(Jeruzaleme, Izraēla)
Eva Sinkēviča, Latvijas Universitātes Jūdaikas studiju centra pētniece (Rīga, Latvija)
Aivars Stranga, Dr. habil. hist., Prof. Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātes Latvijas
un Austrumeiropas jauno un jaunāko laiku vēstures katedras vadītājs, Latvijas vēsturnieku komisijas
loceklis (Rīga, Latvija)
Batija Valdmanе, PhD. Ben Guriona Negevas Universitātes pasniedzēja (Bērševa, Izraēla)
Elīna Vasiļjeva, Dr. philol. Daugavpils Universitātes Komparatīvistikas institūta asociētā profesore
(Daugavpils, Latvija)
Marģers Vestermanis, Dr. hist.h.c. Muzeja “Ebreji Latvijā” kurators, Latvijas vēsturnieku komisijas
loceklis (Rīga, Latvija)
Atpakaļ

Pierakstīties jaunumiem