Starptautiskais seminārs "Tolerance un daudzveidība"

27.02.2018

 


Latvijas Ebreju kopiena un muzejs “Ebreji Latvijā” rīko starptautisko semināru “Tolerance un daudzveidība”. Tas ir veltīts jūtīgo vēstures jautājumu un genocīdu vēstures apmācības un pasniegšanas metodoloģijai, kā arī tolerances, daudzveidības, cilvēktiesību principu apmācībai Latvijā un pasaulē.


Seminārs notiks 2018. gada 15. martā Rīgā, Skolas ielā 6, Rīgas Ebreju kopienas namā.


Seminārā tiks apskatīti teorētiskie jautājumi par genocīdu un diskrimināciju vēsturi, cēloņiem un apkarošanas pasākumiem, kā arī par tolerances un integrācijas mērķiem un līdzšinējo stāvokli Latvijā un pasaulē, metodoloģiskie jautājumi par šo tēmu pasniegšanu skolās un citās izglītības iestādēs. Programmā paredzētas arī praktiskās nodarbības (darbnīcas) par cilvēktiesībām, naida runas apkarošanu, iecietību un šo principu pasniegšanas metodēm. Pēc semināra ir paredzēts Rīgas sinagogas apmeklējums ar ebreju tautas mūziku un stāstījumu par ebreju tradīcijām un mūziku ebreju kultūrā. 

Aicinām piedalīties šajā seminārā vēstures, sociālo zinību, kulturoloģijas skolotājus, pedagogus, pasniedzējus, muzejpedagogus un citus izglītības darbiniekus, kā arī žurnālistus, bibliotekārus, muzeju darbiniekus un citus kultūras darbiniekus.

Seminārs ir LR Izglītības un zinātnes ministrijas reģistrēta mācību programma, par dalību kurā izglītības iestāžu darbinieki varēs saņemt apliecības (8 kvalifikācijas stundas).

Seminārs notiks latviešu un angļu valodā ar sinhrono tulkojumu.

Dalībai seminārā lūdzam pieteikties līdz 5. martam, aizpildot online anketu: goo.gl/Utufke 

Papildus informācija – 67283484, 29435005, Marina Gehta, muzeja "Ebreji Latvijā" direktora vietniece.


Ceram uz Jūsu interesi. Gaidām gan tos, kas jau piedalījušies mūsu semināros, gan jaunus dalībniekus.


Seminārs notiek Eiropas Savienibas programmas “Eiropa pilsoņiem” projekta “Jews. United We Stand” ietvaros. 

Projekts tiek līdzfinansēts Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros.

 

        

Semināra programma:

9.15 – 9.30 Semināra atklāšana

9.30 – 10.45 Dr. Didzis Bērziņš (Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultāte) . Aizspriedumu un fobiju socioloģiskās un psiholoģiskas saknes.

10.45 – 11.00 Kafijas pauze

11.00 – 12.15 Iļja Ļenskis (Muzeja “Ebreji Latvijā” direktors) Antisemītisma vēsture

12.15 – 13.30 Jekaterina Tumule (Latvijas Cilvēktiesību Centrs) Neiecietības izpausmes – no aizspriedumiem līdz naida noziegumiem

13.30 – 14.30 Pusdienas

14.30 – 15.45 Darbnīcas / Prezentācijas / Diskusijas grupās

15.50 – 17.05 Darbnīcas / Prezentācijas / Diskusijas grupās

Darbnīcas / Prezentācijas / Diskusijas grupās:

(bez tulkojuma)

I sesija

- Dr. Kaspars Zellis (Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūts).

Nacistiskā antisemītiskā propaganda: naida mehānisma formēšanās.

- Danute Grīnfelde (Vēstures skolotāju biedrība).

Starp moralizāciju un neiejaukšanos: skolotājs un vēstures jūtīgie jautājumi skolā.

- Jekaterina Tumule (Latvijas Cilvēktiesību Centrs).

Naida runa mums apkārt un internetā.

- George Steele (AfroLat apvienība)

Confronting my inner bigot (ENG)


II sesija

- Dr. Kaspars Zellis (Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūts).

Romu genocīda izpratne romu kopienā un Latvijas sabiedrībā.

- Danute Grīnfelde (Vēstures skolotāju biedrība).

Starp moralizāciju un neiejaukšanos: skolotājs un vēstures jūtīgie jautājumi skolā.

- Dace Saleniece (Holokausta izglītības eksperte).

Skolnieku reakcija uz neiecietību: pagātnes stundas mūsdienās.

- Dagmara Manka-Wizor (POLIN muzejs, Varšava, Polija).

How to deal with discrimination in the classroom/bus/office. (ENG)

- Ruta Ostrovskaja (Izglītības eksperte, Lietuva)

“Faces of Diversity“ and our Understanding of Tolerance (ENG)

 

 

18.00 Pasākums Rīgas sinagogā – klezmeru mūzika, ebreju uzkodas, iepazīšanās ar ebreju kultūru un tradīcijām

 

Atpakaļ

Pierakstīties jaunumiem