Tiešsaistes lekcijas par mazākumtautībām Latvijā

28.04.2020

 

Muzejs "Ebreji Latvijā" piedāvās tiešsaistes lekcijas par mazākumtautībām Latvijā

 

Rīgas Ebreju kopiena un muzejs "Ebreji Latvijā" uzsāk lekciju ciklu "Mazākumtautības Latvijā: šodienas skatījums". Pirmās trīs lekcijas visiem interesentiem tiks piedāvātas tiešsaistē.

 

5. maijā plkst. 18:00 tiešraidē Rīgas Ebreju kopienas centra Facebook lapā (https://www.facebook.com/jccriga/) un muzeja “Ebreji Latvijā” Youtube lapā (https://www.youtube.com/channel/UCPuPPlHtpFi5XS1fKzXzhSA) būs vērojama muzeja direktora Iļjas Ļenska priekšlasījums "Ebreju politiķi Latvijas Tautas padomē un Satversmes sapulcē (1919-1922)", savukārt 12. maijā un 19. maijā interesentiem tiks piedāvātas Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātes profesora Ērika Jēkabsona lekcijas (ierakstā, muzeja Youtube lapā) "Poļi Latvijas vēsturē 20. gs.: mīti un realitāte", kā arī "Baltkrievi Latvijā 20. gs.: trīs skatījumi".

 

Lekciju ciklā "Mazākumtautības Latvijā" kopumā paredzēti septiņi priekšlasījumi par dažādām mazākumtautībām, kas vēsturiski ir dzīvojušas un šobrīd dzīvo Latvijā un kuru ietekme uz Latvijas attīstību ir svarīga, bet, iespējams, līdz šim nepietiekami izpētīta un popularizēta. Ārkārtējās situācijas laikā lekcijas tiks organizētas tiešsaistē, vēlāk, iespējams, lekciju cikls turpināsies muzeja "Ebreji Latvijā" telpās, kā sākotnēji plānots.

 

Priekšlasījumos tiks piedāvāts mūsdienīgs skatījums uz Latvijas etnisko kopienu pagātni un tagadni, sniedzot ieskatu jaunākajās atziņās un izgaismojot mazāk zināmus vēstures aspektus. Lekcijās tiks runāts par dažādu minoritāšu lomu Latvijas vēsturē, atsevišķu Latvijas sabiedrības segmentu (intelektuāļu, specdienestu, politiķu) skatījumu uz minoritāšu un daudzveidības problemātiku, kā arī starpetnisko attiecību alternatīvām Latvijas vēsturē.

Projekts tiek līdzfinansēts Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros.

 

 

 

Atpakaļ

Pierakstīties jaunumiem