Dr. art. Ievas Tihovskas priekšlasījums “Romu aktīvisma vēsture Latvijā: Jāņa Leimaņa darbība”

17.09.2020

 

22. septembrī 18.00 Rīgas Ebreju kopienas namā, Skolas ielā 6notiks  Dr. art. Ievas Tihovskas priekšlasījums “Romu aktīvisma vēsture Latvijā: Jāņa Leimaņa darbība”, kas iepazīstinās ar galvenā 20. gs. pirmās puses Latvijas romu aktīvista Jāņa Leimaņa (1886–1950) darbību Eiropas romu etniskās mobilizācijas kontekstā.

 

Leimaņa centieni bija daudzpusīgi un aptvēra gan kultūras, gan reliģijas, gan romu dzīvesveida un nodarbinātības jomas. Viņa neatlaidīgās pūles savas tautas “apgaismošanā” izpelnījās gan entuziastisku, gan skeptisku un kritizējošu attieksmi. Izsekojot arhīvu dokumentiem un publikācijām periodikā, lekcijā tiks formulēts Leimaņa aktīvisma modelis un tā īstenošanas izaicinājumi.

 

Dr. art. Ieva Tihovska ir Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūta pētniece, kā arī Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Muzikoloģijas katedras docente.
Viņa izstrādāja promocijas darbu par romu mūzikas kultūru Latvijā.

 

Lekcija tapusi Ievas Tihovskas pēcdoktorantūras projekta "Digitālie resursi, politika un Latvijas mazākumtautību kultūras “redzamība”" ietvaros (pētniecības pieteikuma numurs 1.1.1.2/VIAA/1/16/220).

 

Lekcijas video ieraksts tiks publicēts muzeja YouTube kanālā http://shorturl.at/sFKU4.

 

Pasākuma laikā tiks ievēroti ar Covid-19 saistītie noteikumi.

 

Projekts "Mazākumtautības Latvijā: šodienas skatījums" tiek līdzfinansēts Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros. 

 

Ieeja brīva. Visi tiek laipni gaidīti!

Atpakaļ

Pierakstīties jaunumiem