Lekcija “Kārļa Ulmaņa režīms un ebreji”

14.10.2020

 

20. oktobrī pulksten 18.00 Rīgas Ebreju kopienas namā, Skolas ielā 6, notiks vēsturnieka Aivara Strangas priekšlasījums “Kārļa Ulmaņa režīms un ebreji”.

 

Lekcijas ietvaros tiks runāts par vienu no svarīgākajiem K. Ulmaņa autoritārā režīma aspektiem – stratēģijām attiecībās ar Latvijas mazākumtautībām, pirmā kārtā vāciešiem un ebrejiem. Attiecībās ar ebreju kopienu dominēja priekšstats par ebrejiem kā problemātisku sabiedrības grupu, kas rada drīzāk ekonomiskas, nevis politiskas problēmas. Jautājumā par K.Ulmaņa režīma attiecībām ar ebrejiem ir vēl joprojām daudz nepietiekami pētītu aspektu, kuru padziļināta izzināšana palīdzēs veidot skaidrāku priekšstatu par šo periodu Latvijas vēsturē kopumā.

 

Prof. Dr.habil.hist. Aivars Stranga ir viens no vadošajiem Latvijas vēsturniekiem, ilggadējs Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātes pasniedzējs, Latvijas Vēsturnieku komisijas loceklis un Latvijas Zinātņu akadēmijas īstenais loceklis. Vairāku monogrāfiju un daudzu desmitu rakstu autors, it īpaši par K. Ulmaņa režīmu, LSDSP vēsturi un Latvijas ārpolitiku. Bija viens no Latvijas ebreju vēstures pētniecības aizsācējiem pēc valstiskās neatkarības atjaunošanas, publicējot monogrāfijas „Ebreji un diktatūras Baltijā (1926-1940)” (2002) un „Ebreji Baltijā. No ienākšanas pirmsākumiem līdz holokaustam. 14. gadsimts – 1945. gads.” (2008). LU Jūdaikas studiju centra valdes priekšsēdētāja vietnieks.

 Uz pasākumu tiek aicināti visi interesenti, bet ir nepieciešams pieraksts (info@ebrejumuzejs.lv), jo sakarā ar epidemioloģisko situāciju vietu skaits ir ierobežots.

 

Ieeja brīva.

 

Pasākuma laikā tiks fotografēts un veikts video ieraksts.

Pasākuma laikā tiks ievēroti visi COVID-19 profilakses mēri.

 

Priekšlasījums ir paredzēts kā daļa no Rīgas Ebreju kopienas un muzeja “Ebreji Latvijā” lekciju cikla “Mazākumtautības Latvijā: šodienas skatījums”, kas notiek no 2020. gada marta līdz novembrim. Visas cikla lekcijas ir pieejamas video ierakstā muzeja “Ebreji Latvijā” YouTube kanālā http://shorturl.at/sFKU4.

 

Projekts tiek līdzfinansēts Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta Departamenta Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros.

 

Atpakaļ

Pierakstīties jaunumiem