Seminārs "Literatūra jidišā: klasiķi un modernisti"

26.10.2012

 

 Seminārs

Literatūra jidišā: klasiķi un modernisti

Piektdiena, 2. novembris – sestdiena, 3. novembris

Muzejs “Ebreji Latvijā”

Rīgas Ebreju kopiena, Skolas iela 6

 

Semināru vada lingviste, filoloģe, tulkotāja, speciāliste ebreju valodās,

Maskavas Valsts universitātes Āzijas un Āfrikas institūta pasniedzēja un zinātniskā līdzstrādniece

Aleksandra Poļana

 

Piektdiena, 2. novembris:

 

  • 17:30 Jidišs: valodas vēsture

Jidiša rašanās, izplatīšanās un attīstība, dialektu un literāras valodas veidošanās un tās pašreizējais stāvoklis.

 

  • 18:30 Literatūras jidišā vēsture 18. – 19. gadsimtā

 

Sestdiena, 3. novembris:

 

  • 12:00 – 14:00

Literatūras jidišā klasiķi

Tekstu lasīšana (krievu tulkojumā) un apspriešana.

 

  • Kafijas pauze

 

  • 14:30 -  16:30

Meistarklase modernisma literāro tekstu jidišā lasīšanā.

Latvijas un pasaules autoru tekstu jidišā lasīšana un analīze

(Jidiša prasme vismaz iesācēju līmenī ir apsveicama)

 

***

           

Tradicionālā apziņa skaidri nošķir augsto un zemo, sakrālo un profāno. Šī atšķirība attiecas arī uz valodām: viduslaiku sabiedrībā gandrīz vienmēr līdzās pastāv augstā valoda (svētā, prestižā) un tautiskā. Pirmajā valodā lūdzas, veido literatūru un raksta zinātniskus darbus, bet dzīvā komunikācija notiek otrajā valodā. Arī ebreju viduslaiku ebreju sabiedrībā jidišs bija tieši tāda "otrā", „prastā” valoda, bet "pirmā" – ivrits.

Rakstīta literatūra jidišā paradās tikai 15.-16. gadsimtā, bet 19. gadsimta pirmajā pusē jidišā tiek radīts diezgan plašs laicīgās literatūras klāsts. Tomēr gandrīz visi tās autori turpināja attiekties pret valodu, kurā viņi rakstīja, ar pietiekošo nicinājumu: ņemot spalvu rokās, viņi uzskatīja par nepieciešam taisnoties, ka pievēršas rakstīšanai jidišā, nevis ivritā, kā pienākas apgaismotajam cilvēkam. Toties 20. gadsimta sākumā pēkšņi sāka runāt par literatūru jidišā kā par vienu no mūsdienu Eiropas literatūrām, pilntiesīgu un nopietnu.

Šis pagrieziens attiecībā uz jidišu saistīts galvenokārt ar trīs ebreju literatūras klasiķiem: Mendele Moiher-Sforimu, Ichoku Leibušu Perecu un Šolom-Aleihemu. Kā šiem trīm rakstniekiem izdevās tik strauji izmainīt situāciju, par ko viņi rakstīja, no kā mācījās, kam adresēja savus darbus un kādu reputāciju mēģināja izveidot jidišam, – uz šiem jautājumiem mēs mēģināsim atbildēt mūsu nodarbībās.

Atpakaļ

Pierakstīties jaunumiem