Ebreji Latvijā līdz 1918. gadam
  Muzeja ekspozīciju ievada sadaļa, kas ir veltīta agrīnajam Latvijas ebreju vēstures posmam – no ienākšanas 16. gadsimtā līdz 19. gadsimtam. Šajā laikmetā parādās pirmās ebreju kopienas Piltenē, Aizputē un Rīgā, kā arī citviet, un ebreji aktīvi iesaistījās ekonomiskajā dzīvē, kalpojot par starpniekiem starp muižniekiem, zemniekiem un pilsētniekiem dažādu preču tirgošanā. ...

Ebreji Latvijā 1918.-1941. gadā
Ar Latvijas Republikas dibināšanu ebreji aktīvi iesaistījās jaunās valsts dzīvē, daudzi piedalījās Neatkarības karā, desmitiem tika apbalvoti. Visu demokrātiskā režīma pastāvēšanas laiku ebreju politiskās partijas aktīvi ņēma dalību vēlēšanās, un bija pārstāvēti gan Saeimā, gan pašvaldībās. Ebreju politisko un sabiedrisko dzīvi noteica konkurence starp konservatīvi-reliģiskām, sociāldemokrātiskām un cionistiskajām idejām, tās tika ...

Ebreji nacistu okupētajā Latvijā 1941.-1945. gadā
  1941. gadā Nacistiskā Vācija iebruka Padomju Savienībā un pilnībā okupēja Latvijas teritoriju. Jau pirmās nacistu okupācijas dienas iezīmējās ar diskrimināciju un vardarbību pret ebrejiem, sinagogu grautiņiem, bet 1941. gada jūlijā un augustā notika masveida iznīcināšanas akcijas visā Latvijā, kas pilnībā “attīrīja” no ebrejiem Latvijas provinci, izņemot trīs lielākās pilsētas, kur ...

Atpakaļ

Pierakstīties jaunumiem